ขอแสดงความยินดีกับคุณ เชิดชัย แสงจันทรา ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เชิดชัย แสงจันทรา  ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เชิดชัย แสงจันทรา ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว