ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว