ขอแสดงความยินดีกับคุณ วัชรี ศรีอุไร ลูกค้าจากประเทศเวียดนาม ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ  วัชรี ศรีอุไร ลูกค้าจากประเทศเวียดนาม  ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วัชรี ศรีอุไร ลูกค้าจากประเทศเวียดนาม ด้วยคะ