พิธีส่งมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนผาสุก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

พิธีส่งมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนผาสุก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คุณนิกร อาชานกุล ที่ปรึกษาทั่วไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหาร พนักงานเข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนผาสุก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรดาร เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆที่มีอาคารเรียนทรุดโทรมหรือมีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี จำนวน 20 ทุน จากเพื่อนพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังมีการร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้น้องๆ นักเรียน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว