ธอส. เพิ่มช่องทางการรับชำระหนี้เงินกู้ ผ่านตัวแทน Cenpay ในระบบ Same Day

ธอส. เพิ่มช่องทางการรับชำระหนี้เงินกู้ ผ่านตัวแทน Cenpay ในระบบ Same Day

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

โดยความร่วมมือ ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (Cenpay)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยท่านกรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (Cenpay) เป็นตัวแทนรับชำระหนี้เงินกู้ของลูกค้าธนาคาร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการชำระเงินค่างวด โดยไม่ต้องเดินทางไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ของ ธอส. ซึ่งลูกค้าสามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดย ธอส. ร่วมกับ Cenpay จะเปิดให้บริการรับชำระหนี้เงินกู้ในระบบ Same Day ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. ลูกค้าสามารถชำระหนี้เงินกู้โดยใช้บัตร Ghbpay Card หรือ แบบฟอร์มการรับชำระหนี้เงินกู้ที่มีแถบบาร์โค้ด โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซ็นทรัล, B2S ,แฟมิลี่มาร์ท,Top Supermarkets , ร้านมัทซึโมโตะ, ร้านไทวัสดุ, ออฟฟิชเมท, เพาเวอร์บาย, โรบินสัน, และซุปเปอร์สปอร์ต ซึ่งมีจุดให้บริการรับชำระมากกว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ

2. อัตราค่าธรรมเนียมปกติ จำนวน 15 บาท/รายการ

ช่วงเปิดโครงการ
– ลูกค้าชำระวันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 ค่าธรรมเนียม 7 บาท/รายการ
– พิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The one Card ชำระวันนี้ – 30 กันยายน 2561 ณ แฟมิลี่มาร์ท และTop Supermarkets ลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 5 บาท/รายการ และโปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมายตามประกาศของ Cenpay
– วงเงินรับชำระไม่เกิน 49,000.- บาท/รายการ

3. กรณีลูกค้าชำระภายในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ภายในวันเดียวกัน และหากลูกค้าชำระหลังเวลา 18.01 น. ธนาคารจะตัดชำระหนี้เงินกู้ในวันถัดไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ส่วนสนับสนุนธุรกิจสินเชื่อ
29 มิถุนายน 2561