ขอแสดงความยินดีกับคุณ พรรปพร นันธิบาล ลูกค้าจากประเทศไต้หวัน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พรรปพร นันธิบาล ลูกค้าจากประเทศไต้หวัน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พรรปพร นันธิบาล ลูกค้าจากประเทศไต้หวัน ด้วยคะได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว