ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิษณุ แซ่ยี่ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปรด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิษณุ แซ่ยี่ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปรด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิษณุ แซ่ยี่ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปรด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว