ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ