กิจกรรมส่งมอบบ้านโครงการ”ธอส สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จังหวัดพะเยา

กิจกรรมส่งมอบบ้านโครงการ"ธอส สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จังหวัดพะเยา

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คุณเลอพงษ์ ชูประยูร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขาภูมิภาค และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขานครหลวง พร้อมด้วยคุณศิรพงษ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานเขตเชียงราย ฝ่ายสาขาภาคเหนือจัดกิจกรรม ส่งมอบบ้านโครงการ “ธอส สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จังหวัดพะเยา” พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนจำนวน 7 ครอบครัว เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”