ขอแสดงความยินดีกับคุณ แสงอุทัย ใจคำวัง ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แสงอุทัย ใจคำวัง ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แสงอุทัย ใจคำวัง ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ