ขอแสดงความยินดีกับคุณ จีรพร โคลแมน ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ  จีรพร โคลแมน ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จีรพร โคลแมน ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกาด้วยคะ