พิธี MOU โครงการ Life Begins with GHB ระหว่าง ธอส. กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

พิธี MOU โครงการ Life Begins with GHB ระหว่าง ธอส. กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

วันนี้ (10 ต.ค. 61) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ และ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการ Life Begins with GHB รวมถึงส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกของสภาฯมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 คน โดยโครงการนี้จะทำให้สมาชิกมีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออมเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้มีโครงการสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ทำการสภา SFIs ชั้น 9 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่