กิจกรรม “โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ” จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม “โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ” จังหวัดสุรินทร์

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คุณศักดิ์ชาย จิตตนูนท์ ผู้จัดการสำนักงานเขตนครราชสีมาพร้อมด้วยผู้จัดการสาขาในสังกัดและทีมงานจัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งมอบบ้านพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นตาม “โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ” ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านจำนวน 13 หลัง วงเงิน 689,000.-บาทและส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 50 ผืนโดยได้รับเกียรติจาก คุณวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานพร้อมด้วย คุณประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และหัวหน้าชุมชนร่วมกันส่งมอบบ้านพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคและผ้าห่มกันหนาวเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามภารกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และอีกหนึ่งนโยบายที่ธนาคารได้ดำเนินการควบคู่เสมอมาคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน