ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรภา พันธุ์ดี ลูกค้าจากประเทศเดนมาร์ก ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรภา พันธุ์ดี ลูกค้าจากประเทศเดนมาร์ก ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรภา พันธุ์ดี ลูกค้าจากประเทศเดนมาร์ก ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว