ญาติคุณ สิรินทร์ นามวงศ์พรหม คนไทยในออสเตรเลียมาทำนิติกรรมในไทยแทนลูกค้าที่อยู่ออสเตรเลียค่ะ

ญาติคุณ สิรินทร์ นามวงศ์พรหม คนไทยในออสเตรเลียมาทำนิติกรรมในไทยแทนลูกค้าที่อยู่ออสเตรเลียค่ะ

ญาติคุณ สิรินทร์ นามวงศ์พรหม คนไทยในออสเตรเลียมาทำนิติกรรมในไทยแทนลูกค้าที่อยู่ออสเตรเลียค่ะ

เคสนี้คุณ สิรินทร์ นามวงศ์พรหม ไม่สะดวกกลับไทยเลยเซ็นสัญญาที่ต่างประเทศแทนคะ