ขอแสดงความยินดีกับคุณพิณญา หมื่นชัย ลูกค้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณพิณญา หมื่นชัย ลูกค้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ

ภาพครอบครัวของ คุณพิณญา หมื่นชัย ได้มาเซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ ธนาคาร ธอส. สำนักพระราม9 คะ ขอแสดงความยินดีกับคุณพิณญา หมื่นชัย ลูกค้าจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ