ขอแสดงความยินดีกับคุณ แต๋ว ปิงสุแสน ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แต๋ว ปิงสุแสน ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ภาพครอบครัวของคุณลูกค้า ขอแสดงความยินดีกับคุณ แต๋ว ปิงสุแสน ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว