ขอแสดงความยินดีกับ คุณประภัสสร เพเตอร์ ลูกค้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณประภัสสร เพเตอร์ ลูกค้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณประภัสสร เพเตอร์ ลูกค้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว