ใครอยู่เมืองจีนเตรียม เฮ! รัฐบาลประกาศแจกบ้านหากลูกเรียนดี

ใครอยู่เมืองจีนเตรียม เฮ! รัฐบาลประกาศแจกบ้านหากลูกเรียนดี

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. เว็บไซต์ข่าวจีน “หนานตู” รายงานจากเมืองเอินผิง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเมืองเอินผิง มณฑลกวางตุ้งทางใต้ของจีนประกาศให้รางวัลเป็นเงินจำนวน 1 ล้านหยวน หรือประมาณ 5.2 ล้านบาท พร้อมบ้านอีก 1 หลัง หากนักเรียนคนใดสามารถสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยซิงหัว ซึ่งเป็น 2 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีน ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จัดเตรียมงบประมาณไว้มากถึง 30 ล้านหยวน 156 ล้านบาท เพื่อเป็นรางวัลแก่นักเรียนและคณาจารย์ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ใน มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ กองทุนจะมีเงินบริจาคเพิ่มขึ้น ราว5 ล้านหยวน 26 ล้านบาทในทุกปี หากมีผู้สอบได้มหาวิทยาลัยดังกล่าว 3 คน หรือมากกว่านั้น กองทุนก็จะเพิ่มเงินรางวัลเข้าไปอีกเพื่อแจกรางวัลให้แก่ทุกคน

แต่ถ้าหากมีผู้สอบได้เพียง 1-2 คน เงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านหยวน 5.2 ล้านบาท ก็จะถูกส่งมอบให้กับนักเรียนที่สอบติดคนดังกล่าว นอกจากนี้ คุณครูประจำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของเด็กที่สอบ ติดมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยซิงหัวยังจะได้เงินรางวัลอีกคนละ 600,000 หยวน (3.1 ล้านบาท) และครูประจำชั้นของเด็กในชั้นมัธยมปีสุดท้ายยังได้รับเงินรางวัลอีก 1.6ล้านหยวน 8.3 ล้านบาทอีกด้วย

นักเรียนที่เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาดังกล่าวจะ ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 จากเมืองเอินผิง ต้องเรียนอยู่ในเมืองดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี และต้องเรียนชั้นมัธยมจากเมืองนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี รวมทั้งจะต้องจบจากโรงเรียนมัธยมใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ในเมือง นอกจากนี้ โรงเรียนที่มีนักเรียนประสบความสำเร็จทางการศึกษามากจะได้รับเงินรางวัลจาก กองทุนอีกราว 6 ล้านหยวน 31.2 ล้านบาท