คนมีรายได้น้อยเตรียม เฮ! รัฐทุ่มงบประมาณสร้างคอนโดติดรถไฟฟ้าราคาถูก

คนมีรายได้น้อยเตรียม เฮ!  รัฐทุ่มงบประมาณสร้างคอนโดติดรถไฟฟ้าราคาถูก

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ใกล้แนวรถไฟฟ้าโดยจะใช้บริเวณจุดรถไฟฟ้า (ดีโป้) เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารชุด คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคสช. ในช่วงปลายปีนี้เบื้องต้นจะก่อสร้าง 4 บริเวณ คือจุดจอดรถไฟฟ้า สายสีม่วงบริเวณคลองบางไผ่ สีเขียว บริเวณบางปิ้ง สีชมพูและสีส้มซึ่งเป็นจุดจอดเดียวกันบริเวณมีนบุรี จำนวน 7 โครงการ แบ่งเป็นโครงการอยู่บนที่ดินของ การรถไฟฟ้ามหานคร(รฟม.) 3 โครงการและการเคหะแห่งชาติ 4 โครงการ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ส.ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้เห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557-2560 รวม 96 โครงการ จำนวน 4.97 หมื่นหน่วย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค

อ้างอิงจาก http://www.posttoday.com