คลังสั่งทบทวนอัตราภาษีที่ดินฯ ใหม่ ก่อนเสนอ ครม.

คลังสั่งทบทวนอัตราภาษีที่ดินฯ ใหม่ ก่อนเสนอ ครม.

คลัง เตรียมหารือกำหนดอัตราภาษีที่ดินฯ ใหม่ ก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณา ชี้อัตราภาษีจะลดลงแต่ฐานการจัดเก็บจะสูงขึ้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ว่าขอทบทวนในชั้นนโยบายเกี่ยวกับร่างแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กำลังดำเนินการอยู่และเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนมีนาคมนี้

โดยทางนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันนี้ (5 มีนาคม) กระทรวงการคลังเตรียมหารือแนวทางการร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปภาษี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการหาข้อสรุปอัตราภาษี ก่อนนำเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่นี้อัตราจะลดลง แต่ฐานการจัดเก็บจะสูงขึ้น โดยเบื้องต้นกระทรวงการคลังกำหนดเพดานการจัดเก็บ ดังนี้

– ที่ดินการเกษตรกำหนดเพดานจัดเก็บ ร้อยละ 0.25

– ที่อยู่อาศัยเพดานจัดเก็บ ร้อยละ 0.5

– ที่ดินพาณิชย์กรรม เพดานจัดเก็บ ร้อยละ 2

– ที่ดินรกร้างว่างเปล่ากำหนดอัตราจัดเก็บในขั้นแรกคือ ร้อยละ 0.5 หากไม่ทำประโยชน์ จะเพิ่มอีก 1 เท่าทุก 3 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 2

อย่างไรก็ดี นายรังสรรค์ กล่าวว่า จะออกกฎหมายลูกประกาศอัตราการจริงจัดเก็บทุกประเภทใหม่อีกครั้ง เช่น บ้านราคา 1-3 ล้านบาท เก็บภาษีครึ่งหนึ่งของเพดาน หากราคาไม่ถึง 1 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี โดยใช้ประเมินราคาที่ดินเป็นฐานคำนวณภาษี ขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างเร่งประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558