ประกาศราชกิจจานุเบกษา ชี้ คนไทยมีจำนวนทะลุ 65 ล้านแล้ว

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ชี้ คนไทยมีจำนวนทะลุ 65 ล้านแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ไทยมีประชากรทะลุ 65 ล้านคนแล้ว กรุงเทพฯ แชมป์คนเยอะสุด ส่วนระนองคนน้อยสุด

ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรไทย ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประชากรทั้งหมด 65,124,716 คน แบ่งเป็น เพศชาย 31,999,008 คน และหญิง 33,125,708 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งเป็นรายจังหวัด พบว่า กรุงเทพฯ มีประชากรมากที่สุด จำนวน 5,692,284 คน แยกเป็นชาย 2,695,519 คน และหญิง 2,996,765 คน

ขณะที่จังหวัดที่มีประชากรรองลงมา ได้แก่ นครราชสีมา 2,620,157 คน แยกเป็นชาย 1,294,987 คน และหญิง 1,325,530 คน ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 1,844,669 คน แยกเป็นชาย 924,427 คน และหญิง 919,242 คน

อย่างไรก็ดี จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ระนอง มีประชากรทั้งสิ้น 177,089 คน แยกเป็นชาย 89,653 คนและหญิง 87,436 คน และเมื่อเทียบสถิติประชากรของประเทศทั้งหมดเมื่อปีที่แล้ว พบว่า มีประชากรเพิ่มขึ้น 338,707 คน