ศุลกากรเตือน เที่ยวเมืองนอก ซื้อของราคาเกินหมื่นเข้ามา ต้องสำแดง

ศุลกากรเตือน เที่ยวเมืองนอก ซื้อของราคาเกินหมื่นเข้ามา ต้องสำแดง

ศุลกากร เตือนช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวเมืองนอก ย้ำ ซื้อสินค้าเกิน 1 หมื่นบาท เข้ามา ต้องยื่นสำแดงเสียภาษีตามกฎหมายในช่องแดง…

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ในช่วงปิดเทอมผู้ปกครองมักพาบุตรหลาน ท่องเที่ยวต่างประเทศ จึงขอเตือนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร หากซื้อสินค้ามาใช้ส่วนตัวต้องมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท หากซื้อเกินจะต้องเข้าในช่องมีของต้องสำแดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ หรือกรณีที่ซื้อของไม่เกินมูลค่าที่กฎหมายกำหนด ให้เดินผ่านที่ช่องสีเขียวไม่มีของต้องสำแดง แต่ถ้ามีของมูลค่าเกินหรือไม่แน่ใจ ให้เดินเข้าไปในช่องแดงเพื่อดูว่าของที่นำเข้ามานั้น ถูกต้องหรือไม่

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะใช้วิธีการสุ่มตรวจ แม้จะเดินเข้าช่องเขียวหากมีสัมภาระมาก จะต้องนำกระเป๋าผ่านเครื่องเอกซเรย์ หากพบว่าภายในมีสิ่งของต้องเสียภาษีอยู่ เจ้าหน้าที่ก็จะเชิญไปเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจค้น.