เปิดทำเนียบ 10 ตระกูล-องค์กร-นักการเมือง ถือครองที่ดินมากสุดในประเทศ

เปิดทำเนียบ 10 ตระกูล-องค์กร-นักการเมือง ถือครองที่ดินมากสุดในประเทศ

เปิดทำเนียบ 10 ตระกูล-องค์กร-นักการเมือง ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมากสุดในประเทศไทย มาดูมีใครบ้าง ก่อนภาษีที่ดินมีผลบังคับใช้

สำนักข่าวไทย ได้นำเสนอผลการศึกษาของกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นรัฐไร้พรมแดน ซึ่งได้ทำการศึกษา สำรวจ และเก็บข้อมูลการถือครองที่ดินในประเทศไทย จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน หลังจากมีข่าวว่ารัฐบาลเตรียมเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้พบว่า 10 ตระกูลที่ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย

อันดับ 1 ตระกูล “สิริวัฒนาภักดี” จำนวน 630,000 ไร่ โดยที่ดินแปลงใหญ่อยู่ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ประมาณ 12,000 ไร่ และใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อีกประมาณ 15,000 ไร่ มีทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว และผ่านบริษัทต่าง ๆ

อันดับ 2 ตระกูลเจียรวนนท์ ของเจ้าสัวซีพี นายธนินท์ เจียรวนนท์ จำนวนไม่ต่ำกว่า 200,000 ไร่ ที่ดินแปลงใหญ่อยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 10,000 ไร่

อันดับ 3 บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ผู้ดำเนินธุรกิจด้านน้ำมันปาล์มรายใหญ่ในภาคใต้ ถือครองที่ดินราว 44,400 ไร่

อันดับ 4 สำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 30,000 ไร่

อันดับ 5 บมจ.ไออาร์พีซี จำนวน 17,000 ไร่

อันดับ 6 ตระกูลมาลีนนท์ จำนวน 10,000 ไร่

อันดับ 7 นายแพทย์บุญ วนาสิน จำนวน 10,000 ไร่

อันดับ 8 วิชัย พูลวรลักษณ์ จำนวน 7,000 ไร่

อันดับ 9 ตระกูลเตชะณรงค์ จำนวน 5,000 ไร่

อันดับ 10 ตระกูลจุฬางกูร จำนวน 5,000 ไร่

ขณะที่การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนของนักการเมืองนั้น พบว่า

อันดับ 1 นายอำนาจ คลังผา อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ถือครองที่ดินจำนวน 2,030 ไร่

อันดับ 2 นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ถือครองที่ดินจำนวน 2,000 ไร่

อันดับ 3 นายเสนาะ และนางอุไรวรรณ เทียนทอง ถือครองที่ดินจำนวน 1,900 ไร่

นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่า ผู้ที่ถือครองที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ขึ้นไป มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 837 ราย