เพิ่งรู้! เงินหายที่ต่างประเทศ ขอยืมเงินได้ด้วย

เพิ่งรู้! เงินหายที่ต่างประเทศ ขอยืมเงินได้ด้วย

กรณีหนังสือเดินทางหาย

1. รีบไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแจ้งความ

2. นำใบแจ้งความมายื่นต่อสถานทูตเพื่อดำเนินการออกเอกสารยืนยันตนชั่วคราว (ใช้กลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว)

กรณีกระเป๋าสตางค์หาย

1. รีบแจ้งความกับสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด หากโชคดีอาจมีคนนำมาส่งคืน

2. ติดต่อสถานทูตไทยที่ใกล้เคียงในทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างวันหยุดของสถานทูต สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ Hotline ของแต่ละสถานทูต

3. สถานทูตจะดำเนินการติดต่อญาติให้ผู้เสียหาย โดยสถานทูตจะเป็นตัวกลางให้

4. กรณีไม่มีญาติ หรือติดต่อญาติไม่ได้ ผู้เสียหาย สามารถหยิบยืมเงินจากทางสถานทูตได้ แต่ต้องเซ็นสัญญา 2 ฉบับ สัญญาฉบับแรกคือ สัญญารับสภาพหนี้ และสัญญาชดใช้เงินคืน โดยจำนวนเงินที่ให้ยืมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนั้น

ยืมมาแล้วอย่าคิดชิ่ง!

หากกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกระทรวงการต่างประเทศ มีเวลาให้คุณชดใช้หนี้ที่ยืมมาเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างนี้ที่คุณยังใช้หนี้ไม่หมด คุณจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้ จนกว่าจะใช้หนี้ครบทุกบาททุกสตางค์

ข้อควรรู้

การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนั้น ควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง / ตั๋วเครื่องบิน ไว้ 1-2 ฉบับ และแยกเก็บไว้ต่างหากกับกระเป๋าพกพาหลัก หากสูญหายจะยังพอมีหลักฐานได้ สะดวกต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อ

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการดูแลรักษาทรัพย์สิน และระมัดระวังให้อยู่ในสายตาตลอด จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด