ปลัด ก.เกษตรฯ เผย “ในหลวง” รับสั่งให้เร่งทำฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง

ปลัด ก.เกษตรฯ เผย “ในหลวง” รับสั่งให้เร่งทำฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง รับสั่งให้เร่งทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการณ์ฝนหลวงภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ยังคงเร่งขึ้นบินทำฝนหลวง 6 เที่ยวบินต่อวัน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่า แต่ต้องพบกับปัญหาอุปสรรคความเร็วลมในแนวระนาบที่มากกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้เมฆไม่สามารถฝ่าแรงลม และก่อยอดสูงขึ้นไปได้ การทำฝนหลวงช่วงนี้ จึงมีเพียงฝนเบาบางบางพื้นที่

ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งปรับแผนการบินทำฝนหลวง โดยจะเพิ่มจำนวนเครื่องบินทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย ส่วนฝนที่เริ่มตกกระจายในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ ทำให้เริ่มมีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก โดยวานนี้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 2,250,000 ลูกบาศก์เมตร

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักพระราชวังแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้เร่งทำฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยอาศัยความชื้นจากพายุ “คูจิระ” และอิทธิพลจากร่องมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เพาะปลูกไปก่อนหน้านี้