ธอส. ชูสุดยอด 4 โปรโมชั่นช่วยเหลือคนไทยในงาน “มหกรรมแบงก์รัฐ เพื่อประชาชน” สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% น

ธอส. ชูสุดยอด 4 โปรโมชั่นช่วยเหลือคนไทยในงาน “มหกรรมแบงก์รัฐ เพื่อประชาชน” สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% น

ธอส. ชูสุดยอด 4 โปรโมชั่นช่วยเหลือคนไทยในงาน “มหกรรมแบงก์รัฐ เพื่อประชาชน” สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เงินฝากประจำ 290 วัน รับดอกเบี้ย 2.29% ต่อปี คัดบ้านมือสอง กว่า 400 รายการพร้อมส่วนลด ฟรี!! ค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนแปลงเงินงวด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขานรับนโยบายรัฐบาลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ส่งเสริมการออม และสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านที่อยู่อาศัย โดยร่วมออกบูธงาน “มหกรรมแบงก์รัฐ เพื่อประชาชน” ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย นำสุดยอด 4 ผลิตภัณฑ์การเงินให้บริการ ครบวงจรนำโดยสินเชื่อบ้าน ธอส. บำรุงสุข อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนแรก ให้กู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

เงินฝากประจำ 290 วัน ดอกเบี้ยสูง 2.29% ต่อปี พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 2.39% ต่อปี ทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสอง กว่า 400 รายการจากทั่วประเทศ พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน นอกจากนี้ยังมีโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าเดิมที่มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลากู้เพื่อให้เงินงวดลดลง โดยธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงินงวด

นางอังคณา กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “มหกรรมแบงก์รัฐ เพื่อประชาชน” ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย จะจัดพร้อมกัน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 โดยภายในงานจะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 9 แห่ง และผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อย Nano-Finance จะมาร่วมกันให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมถึงยังมีโอกาสได้รับความรู้จากบูธของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะได้พบกับการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษของลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และกิจกรรมความบันเทิงอื่นๆ อีกมากมายด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีทั้ง 5 พื้นที่ โดย จ.กรุงเทพฯ จัดขึ้นที่ อิมแพค เมืองทองธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จ.อุดรธานี ณ อุดรธานี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ภาคตะวันออก จัดที่ จ.ระยอง ณ โถงชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ภาคเหนือ จัดที่ จ.เชียงใหม่ ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และภาคใต้ จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่