กรมบังคับคดี ยึดทรัพย์ลูกหนี้ กยศ.กว่าพันราย

กรมบังคับคดี ยึดทรัพย์ลูกหนี้ กยศ.กว่าพันราย

กรมบังคับคดีเผยยึดทรัพย์ลูกหนี้ กยศ.แล้ว 1,020 ราย แล้ว อีกกว่า 20,000 รายเตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยร่วมกับกยศ. ต.ค.-ธ.ค.นี้.

นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวถึงมาตรการไกล่เกลี่ยกับนักศึกษาที่กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า กรมบังคับคดีได้ทำ MOU มีข้อตกลงกับกรมบังคับคดีที่จะจัดไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ให้กับกยศ. ในฐานะเจ้าหนี้และนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ในฐานะลูกหนี้ โดยขณะนี้ มีคดีที่กยศ. ฟ้องลูกหนี้แล้วศาลพิพากษาออกหมายบังคับคดี ตั้งแต่ปี 2548-2558 ปัจจุบัน รวม 26,149 ราย เป็นวงเงิน 3,250 ล้านบาท โดยกลุ่มนี้มี 400 ราย เข้าไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีแล้ววงเงินรวม 46 ล้านบาท ซึ่งกรมบังคับคดีจะร่วมกับกยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยในช่วงเดือน ตค.-ธค.นี้

อย่างไรก็ตามตามระเบียบกยศ. จะไม่ไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้รายที่เหลืออายุความน้อยกว่า3 ปี

สำหรับกรณี กยศ.ระบุฟ้องยึดทรัพย์ กรมบังคับคดีมีหน้าที่ดำเนินการตามคำสั่งศาล โดยลูกหนี้กยศ.ที่กรมบังคับคดีเข้ายึดทรัพย์แล้ว 1,020 ราย ทุนรัพย์ 49 ล้านบาท โดยการยึดทรัพย์ กยศ. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ จะเป็นผู้นำสืบทรัพย์ของนักศึกษา หากไม่มีจะริบทรัพย์ของผู้ค้ำประกันหรือพ่อแม่และยึดทรัพย์ ได้แก่ที่ดิน บ้าน รถแล้วขายทอดตลาด หักจำนวนหนี้ ดอกเบี้ย และค่าดำเนินการขายทอดตลาด หากมีเงินเหลือจากยอดหนี้ จึงจะคืนเงินให้เจ้าของทรัพย์

ดังนั้น นักศึกษารายค้างชำระหนี้ กยศ. ขอให้ติดต่อ กยศ. หรือกรมบังคับคดี เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยผ่อนชำระหนี้ ดีกว่าจะไปสู่การยึดทรัพย์ตามคำสั่งศาล

นางขวัญระพี กล่าวอีกว่า การไกล่เกลี่ยทำได้ 2 ช่วง คือ ก่อนฟ้องร้อง ดำเนินคดีและฟ้องแล้วศาลสั่งบังคับคดี กรณีที่ กยศ.จะไม่เจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว คือไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุความในการฟ้องซึ่งเจ้าหนี้ ต้องฟ้องในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด