กทม. เอาจริง เรียกเก็บภาษีคนปล่อยเช่า บ้าน-คอนโด ย้อนหลังยาว 10 ปี

กทม. เอาจริง เรียกเก็บภาษีคนปล่อยเช่า บ้าน-คอนโด ย้อนหลังยาว 10 ปี

กทม. เตรียมเช็คบิล เรียกเก็บภาษีผู้ปล่อยให้เช่าบ้านและคอนโดมิเนียม ใน กทม. ย้อนหลังยาว 10 ปี หลังพบมีบ้านและคอนโดฯ ให้เช่าอยู่มาก แต่กลับเก็บภาษีได้เท่าเดิม

นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ผู้ที่ประกอบกิจการให้เช่าบ้านเรือน หรือคอนโดมิเนียม จะต้องมีการยื่นเสียภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นการนำที่อยู่อาศัยมาหาผลประโยชน์ นอกจากการอยู่อาศัยตามปกติ แต่ปัจจุบัน กลับพบว่ามีผู้ปล่อยให้เช่าคอนโดโดยที่ไม่เสียภาษีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางกรุงเทพมหานคร จึงอาจมีการเร่งรัด เก็บภาษีย้อนหลังกับผู้ปล่อยให้เช่าคอนโดหรือบ้าน ย้อนหลังกว่า 10 ปี

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย เจ้าของอาคารบ้านเรือนหรือคอนโดมิเนียมที่ปล่อยให้เช่า ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี แต่ตอนนี้ พบว่าในกรุงเทพมหานคร มีคอนโดมิเนียมและบ้านเช่าจำนวนมาก แต่เจ้าของกลับเลี่ยงไม่ยอมจ่ายภาษีโรงเรือน ทำให้กรุงเทพมหานคร ยังคงเก็บภาษีได้ในอัตราเดิม แค่ปีละ 10,000 กว่าล้านบาท และทำให้ขาดงบพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ อีก