ปี“59 เวนคืนมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจน์”

ปี“59 เวนคืนมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจน์”

มอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี” เป็นอีกความหวังของนักธุรกิจที่จะต่อยอดโครงการ ล่าสุดผ่านการอนุมัติจาก “คณะรัฐมนตรีบิ๊กตู่” เรียบร้อยแล้ว รอแค่กระทรวงการคลังจัดสรรแหล่งเงินกู้ ส่วน “ทล.-กรมทางหลวง” ในฐานะเจ้าของโครงการ ได้ออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินแล้วเช่นกัน

แนวเส้นทางจะพาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด 7 อำเภอ 26 ตำบล มียอดผู้ถูกเวนคืน 5,122 ราย ประกอบด้วยที่ดิน 3,628 แปลง เป็นเงิน 3,948.7 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 791 ราย เป็นเงิน1,428.8 ล้านบาท และพืชผล 703 ราย เป็นเงิน 34.5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 5,412 ล้านบาท ซึ่งสามารถแยกเป็นพื้นที่แต่ละจังหวัดดังนี้

1.จ.นนทบุรี มี 2 อำเภอ คือ อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา และ อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน ต.บางแม่นาง ต.บ้านใหม่ รวม 1,090 ราย วงเงิน 1,745 ล้านบาท แยกเป็นที่ดิน 520 แปลง

สิ่งปลูกสร้าง 220 ราย พืชผล 350 ราย

2.จ.นครปฐม มี 2 อำเภอ คือ อ.พุทธมณฑล ต.คลองโยง และ อ.นครชัยศรี ต.ดอนแฝก ต.วัดละมุด ต.ศรีมหาโพธิ์ ต.แหลมบัว ต.ศรีษะทอง ต.ท่าเดียว ต.บางระกำ และ อ.เมืองนครปฐม ต.สามควายเผือก ต.ทุ่งน้อย ต.มาบแค ต.นครปฐม ต.วังตะกู ต.หนองปากโลง ต.โพรงมะเดื่อ ต.บ้านยาง

3.จ.ราชบุรี มี 1 อำเภอ คือ อ.บ้านโป่ง ต.กรับใหญ่ มียอดผู้ถูกเวนคืน 2,732 ราย วงเงิน 3,312 ล้านบาท แยกเป็นที่ดิน 2,258 ราย สิ่งปลูกสร้าง 421 ราย พืชผล 53 ราย และ 4.จ.กาญจนบุรี มี 2 อำเภอ คือ อ.ท่ามะกา ต.สนามแย้ ต.ดอนชะเอม ต.ตระคร้ำเอน และ อ.ท่าม่วง ต.ทุ่งทอง และ ต.หนองขาว 1,300 ราย วงเงิน 355 ล้านบาท แยกเป็นที่ดิน 850 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 150 ราย พืชผล 300 ราย

จะมีจุดเริ่มต้นบริเวณต่างระดับบางใหญ่เชื่อมกับ ถ.วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก จากนั้นจะตัดผ่านที่ดิน อ.พุทธมณฑล นครชัยศรี เมืองนครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง) บริเวณบ้านห้วยตลุง อ.เมืองกาญจนบุรี ก่อสร้างเป็นถนน 6 ช่องจราจรช่วงบางใหญ่-บ้านโป่ง ระยะทาง 47.5 กม. และช่วงบ้านโป่ง-กาญจนบุรี 49 กม. เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จะแล้วเสร็จปี 2562