หมอกควันภูเก็ตยังน่าห่วง ค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงต่อเนื่อง

หมอกควันภูเก็ตยังน่าห่วง ค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงต่อเนื่อง

ค่าฝุ่นละออง จ.ภูเก็ต เพิ่มขึ้นจาก 135 เป็น 163 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ จ.สงขลา ไม่กระทบสุขภาพแล้ว

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดเมื่อเวลา 07.24 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ระบุว่า ค่าสารมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะนี้ได้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว โดยมีค่า PM10 คือ 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ช่วงเช้าวันนี้ มีค่า PM10 เพิ่มขึ้นจาก 139 เป็น 163 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ทุกครั้งที่อยู่นอกอาคาร หรือบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง ซึ่งสามารถรับการสนับสนุนได้จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง และขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทุกวัน โดยติดตามข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และหากมีอาการป่วยให้รีบเดินทางไปพบแพทย์โดยทันที