กอช.ชวนผู้เกษียณ สมัครสมาชิกก่อน ก.ย. 59-รับสิทธิเพิ่ม

กอช.ชวนผู้เกษียณ สมัครสมาชิกก่อน ก.ย. 59-รับสิทธิเพิ่ม

กอช. แนะผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้รีบสมัครสมาชิกก่อนสิ้นเดือน ก.ย. 59 เพื่อให้ได้สิทธิประโยชย์เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิก กอช. ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ บางกรณีที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้เกษียณในกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคม สมัครเป็นสมาชิก กอช.ได้ และยังได้สิทธิสะสมเงินสมทบได้ต่อไปอีก 10 ปี แต่จะต้องสมัครภายในระยะเวลา 1 ปี หรือสิ้นสุดวันที่ 25 ก.ย. 59

โดยเงื่อนไขนี้ ช่วยขยายโอกาสให้ผู้สูงวัยสามารถสะสมเงินได้นานขึ้น และสิทธิประโยชน์นี้จะใช้เฉพาะช่วง 1 ปีเท่านั้น เนื่องจากการเปิดรับสมัครสมาชิก กอช. ในวันแรก ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี สมัครเป็นสมาชิก กอช. หากมีกฏหมายนี้ อาทิ กรณีที่ผู้สมัครอายุ 55 ปี จะสะสมเงินเพื่อคำนวณบำนาญได้เพียง 5 ปี ถึงอายุ 60 ปี แต่กฎหมายนี้ทำให้สะสมเงินได้ถึงอายุ 65 ปี หลังจากนั้นจะนำเงินทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบที่รัฐสมทบให้ และผลตอบแทนดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอายุ 12 เดือน

นายสมพร กล่าวว่า ต้องการเชิญชวนสมาชิกที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ส่งเงินสมทบให้เต็มจำนวน 13,200 บาทต่อปี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์เต็มที่ และหากฝากเพียงครั้งเดียวใน 1 ปี จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ กอช. และสมาชิก

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดรับสมาชิกวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดถึงสิ้นเดือน ก.ย. มีผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้วกว่า 310,000 ราย รวมเป็นเงินสะสม 292 ล้านบาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 30-50 ปี มากสุดร้อยละ 50