ห้องชุดครองแชมป์โอนสูงสุด ทำเล “นนทบุรี สมุทรปราการ” ยังร้อนแรง ขณะที่ “บางบัวทอง บางพลี ลำลูกกา สาย

ห้องชุดครองแชมป์โอนสูงสุด ทำเล "นนทบุรี สมุทรปราการ" ยังร้อนแรง ขณะที่ "บางบัวทอง บางพลี ลำลูกกา สาย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่าในครึ่งแรกของปี 2558 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมกันประมาณ 83,800 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 82,400 หน่วย

ปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย จำนวน 83,800 หน่วย แบ่งเป็นยอดโอนในเดือนมกราคมประมาณ 13,000 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 12,700 หน่วย เดือนมีนาคมประมาณ 15,100 หน่วย เดือนเมษายนประมาณ 11,400 หน่วย เดือนพฤษภาคมประมาณ 14,500 หน่วย และเดือนมิถุนายนประมาณ 17,100 หน่วย

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในครึ่งแรกของปี 2558 แบ่งเป็นห้องชุดมากที่สุด จำนวน 29,900 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 36 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ 28,500 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 34 บ้านเดี่ยว 14,900 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 18 อาคารพาณิชย์ 7,200 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 9 ที่เหลือเป็นบ้านแฝดประมาณ 3,300 หน่วย

พิจารณาในแง่ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในครึ่งแรกของปี 2558 มีมูลค่ารวมกันประมาณ 201,100 ล้านบาท แบ่งเป็นห้องชุดมีมูลค่าการโอนประมาณ 66,500 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 33 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน บ้านเดี่ยวมีมูลค่าการโอนประมาณ 61,800 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 31 ทาวน์เฮาส์ มีมูลค่าการโอนประมาณ 42,300 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 21 อาคารพาณิชย์มีมูลค่าการโอนประมาณ 23,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 11 และบ้านแฝดมีมูลค่าการโอน 7,500 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 4

จากจำนวนหน่วยห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด พบว่าเป็นหน่วยห้องชุดใหม่ประมาณร้อยละ 80 และเป็นหน่วยห้องชุดมือสองประมาณร้อยละ 20

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดมีมากที่สุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 22,800 หน่วย ในนนทบุรีประมาณ 3,800 หน่วย สมุทรปราการประมาณ 1,800 หน่วย ปทุมธานีประมาณ 940 หน่วย นครปฐมประมาณ 340 หน่วย และสมุทรสาคร ประมาณ 210 หน่วย

พื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยของห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯอยู่ที่ประมาณ 27.3 ตารางเมตร ส่วนในจังหวัดปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ 28.2 ตารางเมตร

พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ (โอนจากนิติบุคคล) มากที่สุดในครึ่งแรกของปีนี้ ได้แก่ พระโขนง เมืองนนทบุรี สวนหลวง ห้วยขวาง และบางซื่อ ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ได้แก่ บางซื่อ พระโขนง บางกะปิ ธนบุรี และห้วยขวาง

พื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวขายใหม่มากที่สุดในครึ่งแรกของปี ได้แก่ บางบัวทอง บางพลี ลำลูกกา สายไหม และปากเกร็ด ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวมือสองมากที่สุด ได้แก่ บางกะปิ บางเขน ลำลูกกา มีนบุรี และเมืองสมุทรปราการ

พื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์ขายใหม่มากที่สุดในครึ่งแรกของปีนี้ ได้แก่ บางพลี เมืองสมุทรปราการ เมืองสมุทรสาคร เมืองปทุมธานี และ ลำลูกกา ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์มือสองมากที่สุด ได้แก่ เมืองสมุทรปราการ บางเขน บางบัวทอง คลองหลวง และ ลำลูกกา