เอกชนพร้อมหั่นราคาที่อยู่อาศัย เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม

เอกชนพร้อมหั่นราคาที่อยู่อาศัย เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เตรียมเรียกพบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขอให้ลดราคาที่อยู่อาศัย ขณะที่เอกชนพร้อมให้ความร่วมมือตามมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เตรียมเรียกพบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขอความร่วมมือให้ลดราคาที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดจำนองและโอน 6 เดือน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยตัดสินใจเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อยอดขายของภาคเอกชน

ขณะที่นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุด กล่าวว่า พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อให้มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์รอบนี้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ขอรับฟังรายละเอียดและหารือกับรองนายกรัฐมนตรีก่อน