คนไทยมี ‘ค่าใช้จ่ายปริศนา’ ปีละ 60,000 บา

คนไทยมี ‘ค่าใช้จ่ายปริศนา’ ปีละ 60

ผลสำรวจพบคนไทยมีค่าใช้จ่ายปริศนาหรือค่าใช้จ่าย ที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับอะไร มากถึงปีละ 60,000 บาท เป็นอันดับ 1 ในชาติอาเซียน

“วีซ่า”เปิดผลสำรวจฉบับล่าสุดเกี่ยวกับ ‘ค่าใช้จ่ายปริศนา’ หรือค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ใช้ไป โดยไม่สามารถระบุได้ว่าใช้ไปกับสิ่งใด ไม่รวมถึงจำนวนเงินที่ถูกขโมยหรือวางไว้ผิดที่ จัดทำโดยYouGov บริษัทสำรวจและวิจัยทางอินเทอร์เน็ตระดับสากล ทำการสำรวจใน 13 ประเทศ

พบว่า กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นอายุระหว่าง 18-24 ปี มีค่าใช้จ่ายปริศนาถึงร้อยละ 45 ซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง เช่น เที่ยวกลางคืน ปาร์ตี้ ดูหนัง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่าโดยรวมแล้วกลุ่มวัย รุ่นมีค่าใช้จ่ายปริศนาอยู่ที่ 1,091 บาท ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้บริโภควัยอื่นๆ จากผลการสำรวจยังพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยมี ยอดใช้จ่ายปริศนามากที่สุดที่ร้อยละ72 ในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำแบบสำรวจ ตามมาด้วย อินโดนีเซีย ร้อยละ 57 เวียดนามร้อยละ 48 สิงคโปร์ ร้อยละ45 มาเลเซีย ร้อยละ44 และ ฟิลิปปินส์ ร้อยละ42

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย ระบุว่า ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในระยะยาว จากการขาดการวางแผนทางการเงิน ดังนั้น การบริหารงบการเงินของเราเองจึงควรเริ่มจากค่าใช้จ่ายก่อนเป็นลำดับแรกไม่ว่างบการเงินจะมากหรือน้อยก็ตาม