เงินฝากดอกเบี้ยสูง

เงินฝากดอกเบี้ยสูง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up) ” มอบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงเป็นของขวัญให้แก่ผู้ที่รักการออม โดยเดือนที่ 1-4 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี เดือนที่ 5-8 รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี และเดือนที่ 9-12 รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.0 % ต่อปี) ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนนับจากวันที่ฝาก เงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท รับเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2559