ธอส.ออกเงินฝาก 12 เดือน ให้ดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดเฉลี่ย 2%

ธอส.ออกเงินฝาก 12 เดือน ให้ดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดเฉลี่ย 2%

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ออกเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได โดยเดือนที่ 1-4 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% เดือนที่ 5-8 ดอกเบี้ย 1.50% และเดือนที่ 9-12 ดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2%) โดยการเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ รายการละ 1 หมื่นบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มี.ค.นี้
สำหรับปี 2559 ธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อและเงินฝากเพิ่มขึ้น 5% คิดเป็นยอดสินเชื่อสูงกว่า 1.57 แสนล้านบาท จากปัจจุบันมี 1.5 แสนล้านบาท และเงินฝากเพิ่มไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท จากยอดปัจจุบันกว่า 7 แสนล้านบาท เงินฝากออมทรัพย์ 20% ที่เหลือจะเป็นเงินฝากประจำที่มีระยะยาวและการระดมทุนผ่านพันธบัตรกว่า 9 หมื่นล้านบาท