ธอส.เอาใจคนรักการออมด้วยเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได

ธอส.เอาใจคนรักการออมด้วยเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up) ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.0% ต่อปี) รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยมีเงื่อนไขฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท รับเปิดบัญชีและรับฝากเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2559 นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า เงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได มอบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงเป็นของขวัญปีใหม่ 2559

โดยเดือนที่ 1-4 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี เดือนที่ 5-8 รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี และเดือนที่ 9-12 รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.0 % ต่อปี) ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนนับจากวันที่ฝากโดยมีเงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท รับเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจเปิดบัญชี เงินฝากประจำ 12 เดือนแบบขั้นบันได (Step Up) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์