เรื่องน่ารู้ใน 10 ประเทศอาเซียน

เรื่องน่ารู้ใน 10 ประเทศอาเซียน

เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ เวลาไปท่องเที่ยวใน 10 ปรเทศอาเซียน
แต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบและค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้น เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตามนะคะ ^^
CR.ในภาพ