รถเมล์ไฟฟ้า บ้านเราก็มีเหมือนกัน!

รถเมล์ไฟฟ้า บ้านเราก็มีเหมือนกัน!

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดลองวิ่งรถโดยสารไฟฟ้าเส้นทางสาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หรือจตุจักรเที่ยวแรก บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง โดยกล่าวว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัทล็อกซเล่ย์ได้ทำบันทึกความร่วมมือในการนำรถไฟฟ้าของบริษัท ล็อกซเล่ย์ ขนาด 12 เมตร 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คันวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่วันนี้ ซึ่งเป็นการวิ่งตามระยะทางจริงที่ให้บริการ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและสมรรถภาพของรถโดยสารไฟฟ้า อัตราค่าบริการคนละ 30 บาทตลอดสาย