ธอส. สานฝัน…ค้นหาสุดยอดนักออกแบบในโครงการประกวดแบบ “บ้านรักษ์โลก”

ธอส. สานฝัน...ค้นหาสุดยอดนักออกแบบในโครงการประกวดแบบ “บ้านรักษ์โลก”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านรักษ์โลก” โดยมุ่งเน้นผลงานการออกแบบบ้านที่มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และพฤติกรรมการอยู่อาศัย รวมทั้งเหมาะสมสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ชิงเงินทุนการศึกษา 1, 100,000 บาท