สั่งเร่งรัดเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงปลายปีนี้

สั่งเร่งรัดเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงปลายปีนี้

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบความร่วมมือไทย-จีนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟไทย-จีน (โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มดำเนินโครงการให้ได้ภายในปลายปีนี้ โดยสาระสำคัญคือ ทั้ง 2 ประเทศ จะให้ความสำคัญกับโครงการในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 คือ ช่วงกรุงเทพฯ-แก่งคอย และแก่งคอย-นครราชสีมา ในช่วงแรกก่อน หลังจากนั้นจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมช่วงแก่งคอย-มาบตาพุด และช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ในอนาคตต่อไป โดยไทยจะมีสิทธิ์ในโครงการทั้ง 2 ช่วงนี้โดยสมบูรณ์ และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เร็วซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ภายในปลายปีนี้โดยจีนจะทำหน้าที่ศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านการสำรวจ ออกแบบ ส่วนไทยจะรับผิดชอบเรื่องผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นและการเวนคืน
ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ช่วงแรกจะดำเนินโครงการก่อสร้าง ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 252.5 กิโลเมตร และแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (สถานีกลางดง – ปางอโศก) ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับรายละเอียด โดยจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างตามกำหนดในเดือนก.ย.นี้ ตอนที่ 2 จากปากช่อง – คลองขนานจิตร ระยะทาง 11 กิโลเมตร ตอนที่ 3 แก่งคอย – โคราช ระยะทาง 119 กิโลเมตร และตอนที่ 4 กรุงเทพฯ – แก่งคอย ระยะทาง119กิโลเมตร