ยังไม่ทำสัญญาเรียกเงินจองคืนได้หรือเปล่า?

ยังไม่ทำสัญญาเรียกเงินจองคืนได้หรือเปล่า?

การซื้อขายบ้านหรือคอนโด สิ่งแรกที่คนซื้อต้องทำคือ การวางเงินจอง แล้วหลังจากนั้นจึงนัดมาทำสัญญา ซึ่งในระหว่างนี้สิ่งที่ผู้ซื้อควรทำคือ การศึกษา”สัญญาจะซื้อจะขาย” ทางที่ดีผู้ซื้อควรจะขอสัญญาที่จะทำกับโครงการมาอ่านก่อนด้วย ในทางกฏหมายถ้า “แค่จอง” แต่ยังไม่ได้ทำสัญญา เพราะเห็นว่า “สัญญาไม่เป็นธรรม” ผู้ซื้อสามารถยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนได้ โดยศาลฎีกาวางหลักการไว้ ดังนี้ “ข้อสัญญาที่มีการเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม ผู้ซื้อสามารถขอแก้ไขให้เป็นธรรมได้ และต้องเป็นสาระสำคัญที่ตกลงกันให้เรียบร้อย และถ้ายังไม่แก้ไขสัญญาให้เรียบร้อย ก็ถือว่ายังไม่มีสัญญาต่อกัน ส่วนเงินที่ชำระไว้ก่อนในวันจองนั้น ถือว่าเป็นการชำระเพื่อสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ในเมื่อสัญญายังไม่เกิดจะถือเอาเป็นข้ออ้างยึดถือเงินไม่ได้ ต้องคืนเงินแก่ผู้จะซื้อ” ดังนั้นก่อนจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโด ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน โดยสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “สัญญามาตรฐาน” ทั้งการซื้อที่ดิน ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน และสัญญาห้องชุดของทางราชการก็ทำได้ง่ายๆ เพียงนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับของโครงการดู แต่ถ้าโครงการนั้นยึดถือทำตามแบบของราชการแล้วก็สบายใจหายห่วงได้ เพราะมีรายละเอียดครบถ้วนเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว