เคาะแล้ว! ตั๋วร่วม “บัตรแมงมุม” เปิดใช้ มิ.ย.ปี’60

เคาะแล้ว! ตั๋วร่วม “บัตรแมงมุม” เปิดใช้ มิ.ย.ปี’60

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความในการเปิดให้บริการระบบตั๋วร่วม ภายใต้ชื่อ บัตรแมงมุมซึ่งเป็นบัตรใบเดียวที่สามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะหลายระบบได้ว่าขณะนี้ สนข.ได้ติดตั้งระบบบริหารจัดการรายได้กลาง (เซ็นเตอร์ เคลียริ่งเฮาส์) ระบบตั๋วร่วมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมิ.ย. ปี2560 โดยจะใช้บริการได้เฉพาะรถไฟฟ้า 4 เส้นทางก่อนคือ รถไฟฟ้า บีทีเอส ,รถไฟฟ้าใต้ดิน เอ็มอาร์ที ,รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงก์ และรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
“เบื้องต้นหากครม. เห็นชอบในเดือนพ.ย. เราจะต้องเจรจากับ บีทีเอส แอร์พอร์ตลิงก์ และบีอีเอ็ม โดยคาดว่าทั้ง3 รายจะใช้เวลาในการติดตั้งระบบหัวอ่านและปรับระบบซอฟแวร์ ให้อ่านบัตรแมงมุมให้ได้ประมาณ 2 เดือน และทดสอบระบบอีก2เดือนก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมิ.ย.60 พอดี”
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการการกำกับค่าโดยสารร่วม เบื้องต้น จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธาน ส่วนกรรมการจะประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานอาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ เป็นต้น โดยจะทำหน้าที่ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม คือกรณีที่ผู้โดยสารมีการเดินทางเชื่อมต่อผ่านระบบรถไฟฟ้ามากกว่า1 สายทาง เช่น เบื้องต้นจะมีการกำหนดเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการมีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยผู้ประกอบการจะต้องไปจัดแบ่งค่าแรกเข้ากันเอง