ธนารักษ์ผลิตเหรียญใหม่อีก 2 รุ่น เปิดแลก ธันวานี้

ธนารักษ์ผลิตเหรียญใหม่อีก 2 รุ่น เปิดแลก ธันวานี้

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ทางกรมธนารักษ์ได้เปิดให้ประชาชนแลกซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เหลืออยู่อีกกว่า 1 ล้านเหรียญ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (รวมโรงกษาปณ์รังสิต) จะมีการแลกเหรียญประมาณกว่า 3,000 เหรียญตามที่ได้จัดคิวไว้
“การจำหน่ายเหรียญ ได้มีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี ประชาชนน่าจะได้รับความพอใจ ซึ่งจะมีให้แลกที่กรมธนารักษ์ 1,700 ชุด โรงกษาปณ์รังสิต 1,200 ชุด และพิพิธภัณฑ์เหรียญ 1,000 ชุด”
โดยในส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะจ่ายแลกตามโค้วตา จังหวัดละ 4,000 ชุด (ชุดละ 3 เหรียญ) กับอีก 3,000 เหรียญ ซึ่งเหรียญชุดนี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้าย โดยคาดว่าจะจำหน่ายไปได้จนถึงสิ้นเดือน พ.ย. ซึ่งหลังจากเหรียญชุดดังกล่าวหมด ในเดือน ธ.ค. ก็จะเปิดให้ประชาชนได้แลกเหรียญอีก 2 รุ่น คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประชาคมเศรษฐกิจเซียน (AEC) และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รุ่นละ 4 แสนเหรียญ ราคาเหรียญละ 20 บาท