กทม.ออกของขวัญรับปีใหม่ นั่ง“บีทีเอส-บีอาร์ที-เรือ”ฟรี

กทม.ออกของขวัญรับปีใหม่ นั่ง“บีทีเอส-บีอาร์ที-เรือ”ฟรี

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ.
พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อดูแลในพื้นที่ที่จะมีการจัดกิจกรรม และดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการเขต 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ได้กำชับให้ 50 สำนักงานเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย จัดทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร อาคารสูง อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานบริการ หอประชุม โดยตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง การต่อเติมอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งสุขอนามัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ นอกจากนี้ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปรับ หากมีการจอดรถในที่ห้ามจอด การรื้อเกาะกลางถนน รวมทั้งขจัดสิ่งกีดขวาง เพื่อขยายช่องจราจร
ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานเขตร่วมกับสำนักการโยธาและสถานีตำรวจพื้นที่ ออกสำรวจพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและมีการปิดล้อมเกินความจำเป็น ให้ผู้รับเหมาคืนพื้นผิวจราจรพร้อมปรับสภาพพื้นผิวถนนให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบจุดเสี่ยง เพิงร้างและที่รกร้าง และปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม โดยให้ทุกสำนักงานเขตเก็บข้อมูล และถ่ายภาพทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการด้วย ส่วนปัญหารถจักรยานยนต์บนทางเท้าได้กำหนดมาตรการดำเนินการให้สำนักงานเขตนำไปปฏิบัติในเบื้องต้น ประกอบด้วย จัดทำป้ายเตือนและข้อความเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มีวินัยในการขับขี่ นำรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กวดขันจับกุมผู้กระทำผิด และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันกทม.เตรียมให้ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนโดยให้บริการฟรีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารด่วนพิเศษ(บีอาร์ที) และเรือตั้งแต่12.00น.ของวันที่31ธ.ค.2559 ถึงวันที่ 12.00 น.ของวันที่ 1 ม.ค. 2560 ประกอบด้วย
– รถไฟฟ้าบีทีเอสตลอดสายจากสถานีหมอชิตถึงสถานีแบริ่งและจากสถานีสนามกีฬาถึงสถานีบางหว้า
– รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที จากสถานีสาทรถึงสถานีราชพฤกษ์
– เรือคลองภาษีเจริญจากท่าประตูน้ำภาษีเจริญถึงท่าเพชรเกษม 69
ขณะเดียวกันกทม.จะร่วมกับภาคเอกชน และโรงเรียนอาชีวะ ตั้งจุดอำนวยความสะดวกและตรวจสภาพรถให้ประชาชนก่อนเดินทางออกต่างจังหวัด รวมถึงบริการตรวจซ่อมรถที่มีปัญหา โดยกองโรงงานช่างกล บริการรถลาก รถยก โดยสำนักการโยธา มีเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยให้ความช่วยเหลือประชาชน และรถพยาบาลประจำจุดตรวจ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2559 ถึง 4 ม.ค.2560 ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.