ธอส.จัดให้! แผนปี 60 เตรียมบ้านปลูกเสร็จพร้อมอยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่ในเขตเมืองและปริมณฑล

ธอส.จัดให้! แผนปี 60 เตรียมบ้านปลูกเสร็จพร้อมอยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่ในเขตเมืองและปริมณฑล

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ.
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานของธนาคารปี 2560 จะเน้นดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยให้มากที่สุด โดยธนาคารจะร่วมมือกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีบ้านปลูกเสร็จพร้อมอยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่ในเขตเมืองและปริมณฑล จำนวน 4,000 ยูนิต มาขายให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารจะปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนทั้งดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อยในระยะเวลายาวให้กับผู้ซื้อบ้าน ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ในปีหน้าธนาคารยังมีแผนออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้มี รายได้น้อยอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยต้องการมีบ้านเพื่ออยู่อาศัย ให้มากที่สุด สำหรับสินเชื่อบ้านทั่วไปก็จะดูแลให้ดอกเบี้ยผู้กู้ไม่สูง เพื่อลดภาระในการผ่อนชำระให้มากที่สุด สำหรับปี 2560 ธนาคารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 1.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อได้ 1.7 แสนล้านบาท เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้น 5-6% หรือ 1 หมื่นบาท โดยคาดว่าจะทำกำไรได้ในระดับเดียวกับปีนี้ที่ 9,500 ล้านบาท หากกำไรมากกว่านั้น ธนาคารก็นำไปลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าของธนาคาร