ชงครม. ปรับลดดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีคืนหนี้ตรงเวลา

ชงครม. ปรับลดดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีคืนหนี้ตรงเวลา

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ.
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องมาตรการของขวัญปีใหม่ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 2 แห่ง คือธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ไปที่เลขานุการคณะรัฐมนตรี (ครม.)แล้ว เพื่อรอบรรจุเป็นเข้าที่ประชุมครม. โดยหลักการคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือคืนเงินให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ชำระตรงเวลา ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีเกณฑ์ในการทำของแต่ละแบงก์
นอกจากเป็นการช่วยผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนซื่อสัตย์ในสัญญาการกู้เงิน หรือจ่ายคืนหนี้ตรงเวลา เพราะมีคนมองว่า ที่ผ่านมาไม่เคยช่วยคนที่ทำดี ช่วยเหลือเฉพาะคนที่มีปัญหา จ่ายหนี้ไม่ตรง เช่นเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างหนี้เป็นต้น การทำแบบนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้คนทำดีได้รับสิ่งที่ดีกลับไปบ้าง
สำหรับมาตรการดังกล่าว จะเสนอครม.มีเฉพาะธอส.และออมสินนั้น เพราะในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการอยู่แล้วในโครงการชำระดีมีคืน ด้วยการลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าชั้นดี ที่จ่ายคืนหนี้ตรงเวลา ส่วนนโยบายนี้จะทำทุกปีหรือไม่นั้น ก็แล้วแต่จังหวะ เวลา และขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแบงก์มีกำลังเพียงพอหรือไม่ เพราะมาตรการนี้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชย แต่ยอมให้นำเงินที่ใช้ในการทำโครงการนี้ไปคำนวณกลับในการคำนวณโบนัสได้
อย่างไรก็ตาม คาดว่ามาตรการของขวัญปีใหม่แบงก์รัฐเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นี้ เป็นมาตรการคล้ายกับการดำเนินการช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา คือ ลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าประวัติดี หรือคืนเงินให้กับลูกค้าที่ยอดกู้ไม่สูงมาก เพื่อเป็นรางวัลสำหรับลูกค้าของธนาคารชำระหนี้ตรงเวลา

ธอส.พร้อมจ่ายคืนเงินทันที 1,000 บาท
ส่วนของธอส.นั้น จะคืนดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่ชำระดี ตรงเวลาในช่วง 48 งวดย้อนหลัง กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ลูกค้าได้เงินคืน 1 พันบาททันที คาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการตรงนี้ประมาณ 200 ล้านบาท มีลูกค้าที่เข้าข่ายได้รับเงินประมาณ 3 แสนราย หากครม.อนุมัติ ทางธนาคารก็พร้อมจะจ่ายคืนให้ลูกค้าทันทีในงวดเดือนธันวาคม 2559
วิธีการจ่ายคืน ก็คือ เมื่อลูกค้ารายใดผ่านเกณฑ์และมาจ่ายเงินงวดในช่วงเดือนธันวาคม ในใบเสร็จรับเงินจะมีข้อความพิมพ์ไว้เพื่อให้ทราบว่าได้รับเงินคืน 1 พันบาท และสามารถนำไปหลักฐานดังกล่าวรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้ทันที ส่วนกลุ่มที่จ่ายผ่านบัญชีธนาคารจะได้รับหลักฐานพร้อมใบเสร็จ สามารถนำมาขึ้นเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้เช่นกัน

ออมสิน คืนลดดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี
ด้านธนาคารออมสิน ได้เสนอมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ลักษณะเดียวกับปีที่ผ่านมา เช่นลดดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าชั้นดี ในลักษณะการคืนดอกเบี้ยให้ 1-3% ของดอกเบี้ยที่ชำระในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะจ่ายคืนให้ในเดือน มกราคม 2560 มีกลุ่มลูกค้าได้ประโยชน์ประมาณ 7-8 แสนราย คิดเป็นวงเงินคืนดอกเบี้ยประมาณ 150- 160 ล้านบาท ,ให้วงเงินกู้เพิ่มเติม ให้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ผ่อนชำระปกติ 12 เดือน โดยไม่มีเรียกหลักประกันเพิ่ม

ธ.ก.ส. ลูกค้าชำระหนี้ดี 3 ปีติดต่อ รับดอกเบี้ยคืน 5%
ในส่วนธ.ก.ส.บอร์ดมีมติให้ดำเนินการในโครงการชำระดีมีคืน โดยเป็นการคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มาชำระหนี้ธนาคาร ในระดับ 3-5% ตามชั้นลูกค้า โดยลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี 3 ปีติดต่อกันจะได้รับดอกเบี้ยคืน 5% ลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 2 ปีติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยคืน 4% และสำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกัน 1 ปี หรือเป็นลูกค้าใหม่จะได้รับดอกเบี้ยคืน 3% โดยคาดว่าจะใช้เงินจ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินประมาณ 3 พันล้านบาท มีลูกค้าได้ประโยชน์กว่า 3.5 ล้านราย เริ่มจ่ายเงินให้กับลูกค้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเมษายน 2560 ตามรอบของการชำระหนี้

ทั้งนี้ คาดว่าของขวัญปีใหม่แบงก์รัฐปีนี้ ประเมินตัวเลขลูกค้าที่จะได้รับการคืนดอกเบี้ยประมาณ 4.6 ล้านราย คิดเป็นเงินแบงก์รัฐคืนให้ลูกค้าประมาณกว่า 3 พันล้านบาท