ธอส.ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อบอุ่นเจริญยิ่

ธอส.ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อบอุ่นเจริญยิ่

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อบอุ่นเจริญยิ่งกับ ธอส.” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ร่วมกันตั้งปณิธานจิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ใน ๓ วัดสำคัญของกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ๑.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ๒.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และ ๓.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐น. เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่และส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ร่วมกันปณิธานจิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระบูรพมหากษัตริยาธิราช ธนาคารจึงได้ร่วมกับ 3 วัดสำคัญในกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อบอุ่นเจริญยิ่งกับ ธอส.” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีอันเป็นมงคลและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละวัด ใน ๓ วัดสำคัญของกรุงเทพฯ ที่เชื่อกันว่าจะส่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ๑.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเชื่อกันว่า จะช่วยเสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล ๒.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่เชื่อว่าจะทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป และ ๓.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง โดยแต่ละวัดสามารถรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา ๒๕๖๐ ได้กว่า ๓,๐๐๐ คน

สำหรับกิจกรรมในแต่ละวัดจะประกอบไปด้วยพิธีที่จะช่วยทำให้เกิดสติ สมาธิ ปัญญา และความสุขสวัสดิมงคลแก่ชีวิต อาทิ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จะมีพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุธบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บรบรมบรรพต ภูเขาทอง พร้อมอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ สนทนาธรรม เจริญจิตภาวนา นั่งสมาธิ ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จะมีพิธีบวงสรวงเทพยดา ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์มหาเมตตาและมหาสมยสูตร และวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จะมีพิธีพุทธาภิเษกและสวดมหาชัยมงคล เจริญชัยมงคลคาถารับปีใหม่ เป็นต้น โดยหลังจากเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัดจะได้รับอาหารว่างหรือขนมมงคลและน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวกลับบ้านอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อบอุ่นเจริญยิ่งกับ ธอส.” ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กิจกรรมจะเริ่มขึ้นพร้อมกันตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร ๐-๒๖๔๕-๙๐๐๐ หรือ www.ghbank.co.th