ธอส.แจกสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ “พรีไฟแนนซ์-โพสต์ไฟแนนซ์” สำหรับกู้ซื้อ-สร้างโครงการผู้สูงวัย

ธอส.แจกสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ “พรีไฟแนนซ์-โพสต์ไฟแนนซ์” สำหรับกู้ซื้อ-สร้างโครงการผู้สูงวัย

#สินเชื่อธอสเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunAssets
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดย นางวิไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ธนาคารจัดแพ็กเกจสินเชื่อทั้งพรีไฟแนนซ์และโพสต์ไฟแนนซ์ มีรายละเอียด ดังนี้
“สินเชื่อโพสต์ไฟแนนซ์” หรือสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย
1.สินเชื่อซื้อบ้านอยู่กับพ่อแม่ “สินเชื่อบ้านกตัญญูดูแลบุพการี” ดอกเบี้ย 3.50% 4 ปีแรก นาน 40 ปี ถ้าผ่อนดีติดต่อกัน 48 เดือนให้ส่วนลด 1% ของวงเงินกู้ โดยมีงวดผ่อนเฉลี่ย เงินกู้ 1 ล้าน ผ่อนเดือนละ 5,000 บาท
2.ผู้สูงอายุกู้เอง อายุ 50 ปีขึ้นไป ดอกเบี้ย 3.25% 2 ปีแรก กู้นานสูงสุด 40 ปี มีผู้กู้ร่วมเป็นคู่สมรส บุตรหลานได้ แต่ต้องเป็นแบบบ้านสำหรับผผู้สูงอายุตามแบบที่ ธอส.กำหนด

“สินเชื่อพรีไฟแนนซ์” หรือสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการสำหรับผู้สูงอายุ แบ่งเป็น
1.สินเชื่อวงเงิน 3,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยพิเศษ 5 ปีแรก โดยปีที่ 1-2 ดอกเบี้ยคงที่ 4% ปีที่ 3-5 ดอกเบี้ย MLR-1%
2.สินเชื่อวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับกู้เพื่อพัฒนาโครงการร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) อายุสัญญา 15 ปี แบ่งเป็นปีที่ 1-2 ดอกเบี้ย MLR-2% ปีที่ 3-5 ดอกเบี้ย MLR-1% และปีที่ 6 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MLR
นอกจากนี้ ได้กำหนดแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อ โดยกำหนดรูปแบบที่เป็นเงื่อนไข 10 ข้อ ประกอบด้วย
1.ทางเข้าอาคาร พื้นเรียบเสมอกัน ถ้าอาคารและพื้นถนนต่างระดับต้องมีบันไดหรือทางลาดที่สามารถขึ้นลงสะดวก
2.พื้นและวัสดุ ไม่ลื่น ไม่สะท้อนแสง ไม่มีพื้นต่างระดับ เช่น ห้องครัว ห้องนอน ห้องโถง ห้องน้ำ ฯลฯ
3.ประตู กว้างอย่างน้อย 90 ซม. เป็นแบบบานเลื่อน
4.อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ สวิตช์ ปลั๊กสูงจากพื้น 90 ซ. มีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีแสงเมื่อเปิดสวิตช์ และมีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ
5.สัญญาณฉุกเฉิน ติดตั้งในพื้นที่สำคัญ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ
6.ห้องน้ำ ขนาดกว้างคูณยาว 1.5×2 เมตร หรือมีพื้นที่ให้รถเข็นผู้สูงอายุหรือวีลแชร์เข้าออกสะดวก โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ (ชักโครก) มีราวจับ ก๊อกน้ำแบบก้านโกหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ มีที่นั่งอาบน้ำ มีราวจับตั้งแต่ประตูจนถึงโถส้วมและที่อาบน้ำ
7.ห้องนอน อยู่ชั้นล่าง มีพื้นที่วีลแชร์เข้า-ออกสะดวก มีห้องน้ำในตัว มีหน้าต่างระบายอากาศ
8.บันได กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ลูกตั้งหรือความสูงขั้นบันได 18.5 ซม. มีราวจับ ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมบันไดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ลูกตั้ง 18.5 เมตร ลูกนอนกว้าง 25 ซม.
9.บันไดหนีไฟ สำหรับโครงการแนวสูง กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ลูกตั้งสูง 18.5 ซม. ลูกนอน 25 ซม.
10.ในขณะที่ถ้าอาคารสูงเกิน 3 ชั้นขึ้นไป ต้องมีลิฟต์อย่างน้อย 1 ตัว
สำหรับสินเชื่อรีเวิร์ส มอร์เกจ คุณสมบัติบ้านที่จะนำมาจดจำนองต้องมีสภาพคล่อง หมายถึงสามารถรีเซลได้ง่ายด้วย